Bij representeren hoort het vermogen om mij representatief op te stellen namens merken en organisaties. De Hogeschool van Amsterdam gaf een specifieke invulling aan deze competentie. Op basis van deze invulling is gereflecteerd op mijn ontwikkeling.

Als ambassadeur kan ik optreden namens een organisatie. Dit doe ik door voldoende kennis en gevoel te verwerven over de organisatie die ik vertegenwoordig. Bovendien ben ik sensitief voor reacties in mijn omgeving en kan ik hier goed op reageren.

Twee gedragsindicatoren worden onderscheiden binnen deze competentie.

Communiceren

Deze gedragsindicator gaat in op meerder aspecten communicatie. Daarbij gaat het zowel om de mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden die nodig zijn om communicatie uit te voeren als om de sensitiviteit voor signalen uit mijn omgeving. Mijn toegankelijkheid voor die omgeving maakt deze indicator compleet. Op alle aspecten is gereflecteerd.

Ontwikkelingsgerichtheid

Deze gedragsindicator is wenselijk bij iedere competentie. In alle gevallen blijft er ruimte voor verbetering. Door actief bezig te zijn met mijn ontwikkeling stimuleer ik de vooruitgang. Ook op dit gedrag heb ik gereflecteerd.

Bekijk hier het Competentieoverzicht van de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Communicatie