Tijdens mijn afstudeerstage ben ik werkzaam geweest bij Hopper. Als onderdeel van mijn werk, ontwikkelde ik een communicatieplan met als doel het toenemen van het aantal abonnees. Dit was tevens mijn afstudeerscriptie. De afbeelding is een poster die uit het advies is voortgekomen. Het concept is mijn werk, de uitvoering werd ontwikkeld door Geert Schaap, grafisch ontwerper.

Lees de managementsamenvatting van het communicatieplan

Meer over Hopper weten? Bekijk de website!