Plannen en organiseren zijn vaardigheden die van belang zijn bij mijn rol als communicatiespecialist én professional in het algemeen. Ook deze competentie is daarom opgenomen in mijn ontwikkeling. Bij de toelichting van de competentie is rekening gehouden met de invulling die de Hogeschool van Amsterdam eraan geeft.

In mijn werk neem ik verantwoordelijkheid voor het plannen en begeleiden van communicatieprojecten. Daarbij communiceer ik effectief met betrokkenen en bewaak de voortgang en kwaliteit. Bovendien doorloop ik de hele cyclus van het ontwikkelen en toepassen van een communicatiebeleid, tot het evalueren van dit beleid.

Twee gedragsindicatoren zijn toegekend aan deze competentie.

Resultaatgerichtheid

Deze gedragsindicator is in drie aspecten gesplitst. De volgende vaardigheden komen aan bod: Doelgericht werken, oplossingsgerichtheid en procesgericht werken. Deze vaardigheden zijn sterk van invloed op het resultaat. Hierom is ook op deze gedragsindicator gereflecteerd.

Samenwerken

Tijdens samenwerkingen lever ik een actieve bijdrage en neem ik mijn verantwoordelijkheid voor mijn aandeel in projecten. Bovendien stimuleer ik met mijn houding een prettige werksfeer, waarin collega’s elkaar in hun werk ondersteunen en er op een professionele manier met conflicten wordt omgegaan. Ten slotte houdt deze gedragsindicator in dat ik een rol kan vervullen als leidinggevende. In de reflectie wordt op deze gedragskenmerken ingegaan.

Ontwikkelingsgerichtheid

Deze gedragsindicator is wenselijk bij iedere competentie. In alle gevallen blijft er ruimte voor verbetering. Door actief bezig te zijn met mijn ontwikkeling stimuleer ik de vooruitgang. Ook op dit gedrag heb ik gereflecteerd.

Bekijk hier het Competentieoverzicht van de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Communicatie