Situatie

In de tweede helft van 2013 startte ik aan het tweede jaar van de opleiding Industrial Design. Deze opleiding, aan de Technische Universiteit Eindhoven, was ingericht naar competenties. Studenten krijgen gelegenheid om hun semester zelf in te richten aan de hand van één project en een aantal keuzevakken. De dertig studiepunten van dat semester hingen volledig af van de ontwikkeling die de student had doorgemaakt. Die ontwikkeling werd gepresenteerd in een website en toegelicht in de vorm van reflecties.

Taken

Als student was het mijn taak om te reflecteren op het afgelopen semester. Afhankelijk van mijn ontwikkeling, moest er een plan worden opgesteld. Hierin werd beschreven op welke competenties de focus moest liggen in het aankomende semester. Bovendien werd de aanpak toegelicht. Gedurende het semester werd de aanpak toegepast. Activiteiten werden uitgevoerd met als doel om professioneel te ontwikkelen. Aan het eind van het semester moest ik een website maken. Hierin stonden wat basis elementen en een aantal reflecties met betrekking tot activiteiten uit het semester.

Activiteiten

Allereerst maakte ik een ‘Personal Development Plan’. In dit document beschreef ik leerdoelen en de activiteiten die ik wilde uitvoeren om de ontwikkeling in gang te zetten. De leerdoelen baseerde ik op mijn ontwikkeling in het afgelopen jaar. Echter, bleef mijn ontwikkeling op het gebied van technologie achter, daarom wilde ik hier in het aankomende semester nadruk op leggen. Bovendien liet ik keuzevakken afhangen van de vaardigheden die nodig waren voor het project. Zowel het project als de keuzevakken boden kansen met betrekking tot mijn ontwikkeling. Bij een keuzevak kreeg ik gelegenheid om trends te observeren en deze toe te passen in een eigen ontwerp. Dat was relevant voor het project, omdat ik een interactief muziekinstrument moest ontwikkelen. Gedurende alle activiteiten hield ik rekening met mijn leerdoelen. Ik maakte aantekeningen over activiteiten en competenties waar deze aan gerelateerd konden worden. Bovendien werd aan het eind van ieder keuzevak een algemene reflectie geschreven. Tijdens het semester zelf werd ik actief gecoacht door een professor. Met hem besprak ik mijn vooruitgang, maar ook tegenslagen of uitdagingen vanuit het privéleven die invloed hadden op die vooruitgang. Samen stelde we plannen bij indien nodig. Aan het eind van het semester vond de reflectie plaats. Er was in vijf maanden veel gebeurd, waarvan een aantal dingen minder relevant. Ik besloot een muur in te richten in de vorm van een tabel. De kolommen representeerde categorieën als project en vakken. Rijen werden verdeeld naar competenties. Op Post-It’s schreef ik verschillende activiteiten en hing deze vervolgens op de juiste plek. Dit gaf me gelegenheid om ze te ordenen en per competentie de ‘Best Practise’ te achterhalen. Vervolgens schreef ik per competentie een reflectie. Daarbij letten ik per reflectie op verbeterpunten en handelingen die ik meenam naar activiteiten in de toekomst.

De reflecties presenteerde ik in een website. Op de homepage staat de foto van de muur met Post-It’s. In een gesprek kon ik ten slotte mijn ontwikkeling verdedigen.

Resultaat

Het resultaat was dat ik de 30 studiepunten toegekend kreeg. Mijn coach was erg positief over mijn ontwikkeling op zowel professioneel als persoonlijk gebied. Bovendien kon ik de website gebruiken om buiten mijn opleiding om naar mijn werk te verwijzen.

Reflectie

Deze ‘Best Practise’ vond jaren geleden plaats. In de tussentijd heb ik mijn vermogen om ontwikkelingsgericht te functioneren verbeterd. Desondanks koos ik voor dit voorbeeld. Dit met als reden dat het procesmatig het meest gedetailleerde was op het gebied van ontwikkelingsgericht gedrag. Het leerde mij met name om actief op zoek te gaan naar de kennis die ontbreekt. Door de juiste keuzevakken te kiezen kon ik projecten afronden die ik anders niet gered had. Je hoeft een uitdaging niet af te wijzen bij gebrek aan kennis, je kunt deze kennis actief opzoeken. Dit is van waarde in de rest van mijn verdere studieloopbaan / carriere. Bovendien leerde het mij de toegevoegde waarde die een coach kan hebben. Deze coach had veel begrip en geduld voor persoonlijke omstandigheden. Dit had bovendien invloed op de beoordeling. Door de transparantie van mijn werk had hij de ontwikkeling met eigen ogen gezien, dit droeg bij aan de waarde van het resultaat. Verbeterpunten op dit moment waren allereerst in de presentatie van de reflecties. Zowel op gebied van taal als visueel had dit sterker gekund. In de ‘STARR’s’ week ik soms erg af van de relevante onderwerpen. Over het algemeen ben ik al vrij ontwikkelingsgericht opgesteld, omdat ik vanuit mijn karakter nieuwsgierig en leergierig ben ingesteld.

Bekijk de website.