Als communicatiespecialist ondersteun ik organisaties door het ontwikkelen van en adviseren over een communicatiebeleid. Deze competentie is het fundament voor de functie van communicatiespecialist. Daarbij is rekening gehouden met de invulling die de Hogeschool van Amsterdam aan die competentie geeft.

Ik ben in staat om analyseresultaten te interpreteren en ze te gebruiken om een advies uit te brengen over het communicatiebeleid van een organisatie. Daarbij houd ik rekening met de belangen  en interpretaties van betrokken partijen. Ook neem ik de uitvoerbaarheid en doeltreffendheid mee in mijn overwegingen. Het ontwikkelde advies kan ik ten slotte op een effectieve manier, zowel schriftelijk als mondelijk, presenteren.

Vijf gedragsindicatoren zijn toegekend aan deze competentie.

Visie & Strategie

Mijn adviezen zijn gerelateerd aan analyses van factoren en actoren. Daarnaast houd ik rekening met de mogelijke consequenties en uitvoerbaarheid van een advies. In een reflectie ga ik in op een situatie waarin ik verantwoordelijk was voor het formuleren van een visie en het ontwikkelen van een strategie.

Communiceren

Deze gedragsindicator gaat in op de presentatie van een advies op een manier die draagvlak creëert bij de opdrachtgever. Het gaat om zowel schriftelijke, als mondelinge vaardigheden. Ook hierover is een reflectie geschreven over een situatie waarin deze vaardigheid toegepast is.

Ethische Handelen

Bij het ontwikkelen van en adviseren over een communicatiebeleid is het bovendien belangrijk om rekening te houden met de beroepsethiek en respectvol met mensen in mijn omgeving om te gaan. In de reflectie ga ik in op een situatie waarin ik ethiek een rol speelde.

Creativiteit

Een communicatiebeleid speelt in op een specifiek vraagstuk. Door inzet van creatieve vaardigheden worden innovatieve oplossingen gevonden. De reflectie is gericht op een Best Practise op het gebied van creativiteit.

Ontwikkelingsgerichtheid

Deze gedragsindicator is wenselijk bij iedere competentie. In alle gevallen blijft er ruimte voor verbetering. Door actief bezig te zijn met mijn ontwikkeling stimuleer ik de vooruitgang. Ook op dit gedrag heb ik gereflecteerd.

Bekijk hier het Competentieoverzicht van de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Communicatie