In de eerste helft van 2017 werkte ik mee aan een onderzoek naar culturele verschillen in leiderschapsstijl. Dit omving veldonderzoek naar verschillende landen in de wereld, dat vervolgens geanalyseerd werd. De resultaten verschenen in de vorm van een boek. Mijn bijdrage bevindt zich in het hoofdstuk over Roemenië. Het boek kan voor een symbolische €1,51 gekocht worden op GooglePlay.

Bekijk het boek online.