Tijdens mijn afstudeerstage ben ik werkzaam geweest bij Hopper. Als onderdeel van mijn werk, ontwikkelde ik een communicatieplan met als doel het toenemen van het aantal abonnees. Dit was tevens mijn afstudeerscriptie. De afbeelding is een suggestie voor merchandise die deel uit maakt van het advies.

*Mijn stage en afstudeertraject zijn in april afgerond.

Meer over Hopper weten? Bekijk de website!