Situatie

Praxis heeft al jaren dezelfde visuele identiteit. In verband met het vak Designmanagement, dat deel uitmaakt van mijn opleiding Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam, werd in maart 2017 voorgesteld om een advies uit te brengen over een nieuwe visuele identiteit. De opdracht was geformuleerd in een briefing en de studenten kregen opdracht het advies te verwerken in een portfolio.

Taken

De ontwikkeling van het advies werd opgedeeld in vijf fases. De eerste twee fases gingen in op de interpretatie van de briefing. Vervolgens moest de student onderzoek doen naar de identiteit van het bedrijf en de concurrenten.
Daarna ging de student actief opzoek naar een bron van inspiratie. Deze zoektocht focuste zich op een wijk van Amsterdam. Ten slotte werd het advies geformuleerd in een Brandbook en moest de student suggesties doen over de doorvoering van de nieuwe visuele identiteit.
In mei 2017 kreeg ik de kans om naar Oslo te gaan. Ik besloot, in overleg met de docente, mijn inspiratie in deze stad te zoeken. De inspiratie moest vastgelegd worden in afbeeldingen. Ik stelde mezelf het doel om het advies zelf ook te presenteren in een aantrekkelijk format.

Activiteiten

In Oslo besloot ik structureel te werk te gaan. Met een camera op zak ben ik door de stad gaan lopen. Hierop lette ik op mijn omgeving en zocht naar drie aspecten in het specifiek: vorm, kleur, materiaal of details. Wanneer ik iets vond dat mij aansprak fotografeerde ik het onderdeel en vervolgens het geheel.
Thuis verzamelde ik de afbeeldingen per aspect. Verschillende kleuren kwamen vaak terug: grijs, groen en blauw. Opvallend was dat in alle gevallen de kleur natuurlijk kleur. Groen als kleur van planten, blauw in water en lucht en grijs in rots en steen. Bovendien zat in veel afbeeldingen een contrast tussen een perfecte afwerking en het bewust grof gelaten materiaal.
Vervolgens ben ik met de gekozen afbeeldingen aan de slag gegaan om een moodboard te maken. Het moodboard leidde, samen met de informatie uit de analyse, tot het advies.
Het advies verwerkte ik in een Brandbook. De huisstijl van het document sluitte aan bij de geadviseerde visuele identiteit.

Resultaat

Het resultaat was een advies dat aansloot bij de identiteit van Praxis en de trends. Bovendien was het onderscheidend, omdat ik adviseerde niet gebruik te maken van kleuren, maar van materialen die aansluiten bij een specifieke kleur. Dit idee is relevant voor Praxis, omdat ze een bouwmarkt zijn. Verschillende materialen vallen dan ook binnen hun assortiment.
Het verslag is nagekeken door de docent van Designmanagement. Zowel de Inspiratiebron, argumentatie, als het Brandbook werden beoordeeld met een negen.

Reflectie

Binnen dit project werd ik uitgedaagd om actief op zoek te gaan naar inspiratie. Het was interessant om te merken dat dit zijn vruchten afwierp. Het genereren van idee├źn gaat me makkelijk af en ik raak ge├»nspireerd door de samenhang tussen ogenschijnlijk uitersten.

Bekijk het Brandbook