Situatie

In eind 2016 volgde ik het vak Adviesvaardigheden als onderdeel van mijn opleiding Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Een onderdeel van dit vak was een adviesgesprek. In tweetallen werden studenten uitgenodigd om het gesprek aan te gaan met twee docenten. Deze docenten deden zich voor als de opdrachtgevers van het project dat in dit semester was gedaan. We hadden onderzoek gedaan naar de interne communicatie van de gemeente Amsterdam, binnen de afdeling Communicatie. Op basis van het onderzoek brachten we advies uit. Aan het eind van het gesprek kregen de studenten hun cijfer.

Taken

Mijn taak was om het advies te presenteren en toe te lichten. Vervolgens stelden de docenten vragen en moest ik deze beantwoorden. Daarbij werd verwacht dat we gebruik zouden maken van verschillende gesprekstechnieken. Voorbeelden hiervan zijn luisteren, samenvatten, doorvragen, spiegelen en mee- of tegen bewegen bij weerstand.

Activiteiten

De tweede student en ik kwamen vooraf samen om voor te bereiden. We besloten ons verhaal te ondersteunen met ‘visuals’. Voor het project hadden we een ‘infographic’ gemaakt. Bovendien hadden we ontwerpen gemaakt voor communicatie uitingen. De laatste hebben we uitgeprint. De ‘inforgraphic’ hadden we klaargezet op een tablet. Bovendien bespraken we de materie onderling. We besloten geen tekst in te studeren, het was immers interactief. Door te zorgen dat we alle aspecten van het advies eigen hadden gemaakt, waren we goed voorbereid op vragen.
Tijdens het gesprek presenteerde we het advies. Ieder lichtte specifieke onderdelen toe. Vervolgens kregen de docenten gelegenheid om vragen te stellen. Hierbij lette ik er met name om dat ik mijn medestudent de ruimte gaf om antwoorden te geven en niet uit toewijding in iedere stilte in te springen. Bovendien interpreteerde ik de vragen zorgvuldig. Hierdoor kon ik in mijn antwoord direct tot de essentie komen. Daarbij paste ik bovendien de gesprekstechnieken toe.
Op een zeker moment herkende ik weerstand ten opzichte van een specifiek onderdeel van het advies. In de uitvoering zagen ze een obstakel. Ik besloot om niet te verdedigen, maar om een alternatieve oplossing te bieden. Hierop werd erg positief gereageerd.

Resultaat

Het resultaat was erg positief. De docenten kende me een negen toe als cijfer. Met name het bieden van een alternatieve oplossing werd benoemd als positief. Ze voelde zich gehoord en begrepen. Mijn toelichting was helder en relevant en ik paste de gesprekstechnieken toe.

Reflectie

Ik ben erg tevreden over het verloop van het gesprek. In de toekomst hoop ik mijn gespreksvaardigheid nog verder te verbeteren door meer ervaring op te doen. Bovendien moet ik erop letten dat ik in mijn taalgebruik niet te amicaal wordt. Hier kan ik het best mee omgaan als ik energiek het gesprek in ga. Als ik genoeg gegeten en geslapen heb, kan ik me beter concentreren. Dit concentratievermogen is nodig om meer controle te hebben over mijn impulsieve neigingen.

Bekijk het portfolio van Adviesvaardigheden